تبلیغات

چــــت روم بـــزرگ اســــتقلال


فقط – آبی دلان
محمدرضا : استقلال و دیگر هیچ ...** کلیک کن ...** چـــت روم هـــواداران اســـتقلال

چــــت روم بــــزرگ هـــواداران اســــتقلال

آرام بخواب ناصر خان

دوشنبه 27 شهریور 1391 01:16 ب.ظ

نویسنده : MoHaMmAd ReZa SaLaRi
گر پدر رفت ، تفنگ پدری هست هنوز  آرام بخواب ناصر خان... گر پدر رفت ، تفنگ پدری هست هنوز  آرام بخواب ناصر خان...

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 27 شهریور 1391 01:45 ب.ظ